Економија

АПР објавила листу 100 најбољих привредних друштава у Србији

Најпрофитабилније и најуспешније привредно друштво је Нафтна индустрија Србије, док је највећи губиташ Електропривреда Србије Београд
АПР објавила листу 100 најбољих привредних друштава у Србији© FOTO TANJUG/ POŠTA SRBIJE/ VUK BRANKOVIĆ

Агенција за привредне регистре (АПР) објавила је листу "Сто нај... привредних друштава у 2022. години" која је рангирана према пословним приходима, нето добитку, пословној имовини и капиталу, нето губитку и укупном губитку.

Прво место заузео је новосадски НИС као најпрофитабилније и најуспешније привредно друштво с реализованих 7,5 одсто укупног нето добитка и 2,9 одсто пословних прихода привреде.

"Ова нафтна компанија је истовремено ангажовала и вредне финансијске капацитете, па је упошљавала 2,5 одсто пословне имовине и 3,7 одсто капитала свих привредних друштава. Нето добитак је, у односу на претходну годину, увећан више него четири пута и износи 93.457 милиона динара, као последица обављања основне делатности експлоатације сирове нафте и генерисања пословног добитка, такође, учетворострученог на износ од 111.770 милиона динара", наводи се у извештају АПР.

Међу првих пет према профитабилности, уз велике пословне приходе и финансијске капацитете налазе се "Сербиа Зиђин мининг" и "Сербиа Зиђин копер" из Бора, затим "Телеком Србија" и новооснована "СЦМ пауер".

Према пословним приходима и високопрофитабилна, с великим финансијским капацитетима међу првих пет налазе се новосадски "Србијагас", затим "Делез Београд" и пиротски "Тигар".

Највеће привредно друштво и највећи губиташ је према овом извештају јавно предузеће Електропривреда Србије Београд, а како је образложено обављањем примарне делатности генерисани су пословни приходи већи за 12,1 одсто на годишњем нивоу, у износу од 358.371 милион динара који уједно чине 2,1 одсто прихода целокупне привреде.

"С обзиром на то да је пораст цене енергената условио бржи раст пословних расхода (27 одсто), ово јавно предузеће је увећало губитак из пословне активности 5,6 пута, до износа од 61.512 милиона динара. Истовремено, губици у подбилансу финансирања и у делу осталих активности (275 милиона динара и 13.003 милиона динара) додатно су утицали да искаже највећи нето губитак - у висини од 72.616 милиона динара, што је 4,9 пута више у поређењу са претходном годином и представља 19,4 одсто укупног нето губитка привреде", наводи се у извештају.

На листама "Сто нај... привредних друштава у 2022. години" налази се 20 јавних предузећа, која су запошљавала укупно 62.227 радника.

Позитиван нето резултат забележило је 10 јавних предузећа, од којих су три међу сто најпрофитабилнијих привредних друштава, док је преосталих 10 пословало са нето губитком, а њих седам је на листи сто највећих губиташа.

У групи сто привредних друштава с највећим пословним приходима налази се пет јавних предузећа, а међу друштвима која су ангажовала највише финансијских капацитета, 12 јавних предузећа се истакло према вредности пословне имовине, а њих 14 према вредности капитала.

Истовремено, међу друштвима са највећим укупним губитком је осам јавних предузећа.

Највишу вредност нето добитка, уз већ поменути ЈП "Србијагас Нови Сад" (20. место), реализовали су ЈП "Пошта Србије Београд" и ЈКП "Београдске електране Београд" (39. и 69. место).

С друге стране, наводи се у саопштењу АПР, највећи нето губитак, поред првопласираног ЈП ЕПС Београд, исказали су ЈП "Путеви Србије Београд" (седмо место), као и ЈКП ГСП Београд, ЈП ПЕУ "Ресавица" и ЈП "Електрокосмет Приштина" (девето, 25. и 37. место редом).

Сто привредних друштава с највећим пословним приходима је у 2022. години остварило 29,9 одсто пословних прихода целокупне привреде и она су у основним финансијским перформансама просечно учествовала са 28,5 одсто, док су запошљавала 15 одсто укупног броја радника у привреди.

Највећи број привредних друштава са листе (88) био је је међу сто водећих према пословним приходима и у 2021. години.

Од 108.856 друштава, чији су подаци из редовних годишњих финансијских извештаја за 2022. годину анализирани са аспекта успешности пословања, финансијских капацитета и губитака, на овим АПР листама рангирано је укупно 377 привредних друштава, с највећим утицајем на основне финансијске перформансе привреде у протеклој години.

image