Србија и Балкан

Од 75.883 наставника у школама, 2.060 нема одговарајуће образовање

Просечно у свакој школи часове из оних предмета за које недостаје кадар, а то су најчешће математика, физика и информатика, наставу држи бар један наставник који за то није стручан, пише београдска "Политика"
Од 75.883 наставника у школама, 2.060 нема одговарајуће образовање© FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

На републичком нивоу у основним и средњим школама, којих на територији Србије има нешто више од 1.800, ради 2.060 нестручних или недовољно стручних наставника који држе наставу иако за предмете које предају нису стекли одговарајуће образовање - имају завршене основне студије али не и мастер.

Пресек статистичким маказама, према томе, показује да просечно у свакој школи часове из оних предмета за које недостаје кадар, а то су најчешће математика, физика и информатика, наставу држи бар један наставник који за то није стручан, иако је то мимо важећег закона, пише београдска "Политика".

Проблеми с недовољно стручним просветним кадром израженији су у мањим срединама где је више наставника који нису завршили одговарајуће мастер студије за предмете које предају. 

Да би се решио проблем недостајућег кадра предвиђене су измене кровног Закона о основама система образовања и васпитања. Ново решење омогућило би да наставници који су завршили основне студије за одговарајуће предмете могу да их предају у школама иако су мастер дипломе стекли из неке друге научне области. То би значило да, на пример, математику може да предаје наставник на основу завршених основних студија математике, иако је, рецимо, факултетско образовање надградио мастер студијама из астрономије.

Министарство просвете као предлагач нових законских решења међу којима је и ово, за које је влада дала позитивно мишљење, али о којима тек треба да се изјасне парламентарци у скупштини, у анализи ефеката измена и допуна овог закона напомиње да "посебан проблем који предложена решења треба да реше јесу недостајући наставници из појединих предмета, посебно у малим срединама". 

У анализи ефеката измена прописа надлежни су прецизирали да од укупног броја запослених у основном и средњем образовању и васпитању наставнички кадар чини 75.883 просветна радника, од којих је нестручно 2.060, што је 2,71 одсто- с тим да су нарочито истакли поједине предмете.

Навели су да математику предаје 4,05 одсто нестручног кадра, физику 4,02 процента и информатику 2,67 одсто наставника који имају завршене основне академске студије али не и одговарајуће мастер студије.

Предложена решења која се односе на могућност пријема наставника у радни однос, након поновљеног конкурса, иако немају завршене одговарајуће мастер студије, како наводе надлежни, "утицаће на запошљавање као и смањење броја запослених који дужи период раде на одређено време јер немају стечено прописано образовање, а сада се отвара могућност њиховог пријема на неодређено време по поновљеном конкурсу".

image