Економија

Народна банка ограничила камате на стамбене кредите: На кога се односи нова мера?

Дужницима је привремено ограничена номинална каматна стопа за период од наредних 15 месеци, а почевши од октобарске рате
Народна банка ограничила камате на стамбене кредите: На кога се односи нова мера?© Communar - stock.adobe.com

Народна банка Србије је на данашњој ванредној седници Извршног одбора донела Одлуку о привременим мерама за банке које се односе на стамбене кредите физичким лицима, којом је ограничила каматну стопу за дужнике који су корисници првог стамбеног кредита са променљивом каматном стопом, а чији уговорени износ не прелази 200.000 евра.

Овим дужницима је привремено ограничена номинална каматна стопа за период од наредних 15 месеци, а почевши од октобарске рате. Банка неће имати право да од дужника потражује разлику у камати услед примене одлуке.

"Код стамбених кредита који су одобрени закључно са 30. јулом 2022. године – номинална каматна стопа не може бити виша од 4,08% (просечна пондерисана каматна стопа на стање стамбених кредита одобрених у Републици Србији коју је објавила Народна банка Србије са стањем на дан 31. јула 2022 године увећану за 30%). Ово значи да ће тим дужницима бити умањена рата кредита од 10% до више од 25%", наводе из НБС.

Код стамбених кредита који су одобрени од 31. јула 2022. године до ступања на снагу Одлуке, а чија је иницијална каматна стопа већа од 4,08%, корисници ће закључно са децембром 2024. године плаћати умањену рату кредита са каматом из првобитног плана отплате.

"Наведено значи да су и ови дужници заштићени од даљег раста рате кредита, иако су околности у којима су се ови грађани задужили већ јасно указивале на могући даљи раст еурибора. Посебно наглашавамо да је каматна стопа ограничена само у смислу њеног даљег раста док ће банке у случају да дође до снижавања променљивих каматних стопа бити у обавези да изврше усклађивање износа рате у складу са закљученим уговором о стамбеном кредиту", навели су из централне банке.

Нова правила и за новоодобрене кредите

За стамбене кредите који се одобравају након ступања на снагу Одлуке у периоду њене примене прописана, код стамбених кредита са променљивом каматном стопом, банка је дужна да фиксни део номиналне каматне стопе (маржа банке) утврди у проценту који није виши од 1,1% до 31. децембра 2024 године, а након тог периода у проценту који буде утврђен уговором о том кредиту. Такође, код стамбених кредита са фиксном каматном стопом банка може одобравати стамбени кредит уз номиналну каматну стопу до 5,03%.

Додатно, Народна банка Србије је овом одлуком омогућила да сви корисници стамбених кредита, укључујући и кориснике са фиксном каматном стопом, могу превремено да отплате кредит без обавезе да плаћају накнаду за превремену отплату, која код кредита закључених након 5. децембра 2011. године износи до 1%, а код кредита који су закључени пре тог датума је често уговарана и у већем проценту.

"Овим привременим мерама Народна банка Србије још једном одговорно и благовремено обезбеђује очување стабилности финансијског сектора и штити грађане у неизвесним околностима променљивих каматних стопа. Фокус је још једном на превентивном деловању узимајући у обзир тренутне околности уместо да се чека материјализација негативних ефеката и пораст проблематичних кредита, када би свака реакција била изнуђена и извесно ограниченог домета",, саопштили су из НБС.

Они су навели да на овај начин Народна банка Србије признаје и поздравља показану спремност и способност дужника корисника стамбених кредита да своје преузете обавезе измирују на време, што се показало у претходном периоду имајући у виду минималан број дана доцње по овим кредитима.

"Коначно, уз усвајање ових привремених мера НБС истовремено очекује да ће банке показати додатну спремност да своје пословање прилагоде околностима тако да не угрозе поверење постојећих и будућих клијената чиме ће себи обезбедити одрживо пословање и будући раст", наводи се у саопштењу НБС.

image