Економија

Раст БДП Србије већи од очекиваног, расте активност у производним и услужним секторима

Незапосленост у Србији износи девет одсто, забележен раст извоза и пад увоза
Раст БДП Србије већи од очекиваног, расте активност у производним и услужним секторимаwww.globallookpress.com © Jan Woitas

Реални међугодишњи раст БДП-а у трећем тромесечју износио је 3,6 одсто, што је нешто више од прелиминарне процене која је износила 3,5 одсто, а раст БДП-а у трећем тромесечју био је вођен већом активношћу у свим производним и услужним секторима, објавила је Народна банка Србије.

Према подацима Републичког завода за статистику, индустријска производња је у октобру остварила међугодишњи раст од 3,0 одсто, вођена растом у сва три сектора, при чему је највећи допринос потекао од прерађивачке индустрије, која је забележила раст од 3,3 одсто међугодишње.

У оквиру прерађивачке индустрије повећана је производња у 13 од 24 области, а највећи допринос расту потекао је од производње хране, рачунара и електронских производа, фармацеутских производа и основних метала.

Раст је у октобру забележен и у сектору рударства (1,7 одсто међугодишње) и сектору енергетике (1,8 одсто међугодишње).

Посматрано у периоду јануар-октобар 2023, индустријска производња је повећана за 2,4 одсто међугодишње.

Таквом кретању допринео је већи обим производње у секторима енергетике (13,6 одсто међугодишње), рударства (1,6 одсто међугодишње) и прерађивачке индустрије (0,3 одсто међугодишње).

У оквиру услужних сектора, промет у трговини на мало у октобру 2023, у односу на исти месец претходне године, реално је стагнирао, док је у периоду јануар–октобар реално смањен за 3,6 одсто међугодишње.

Укупан број долазака туриста у октобру нижи је за 1,5 одсто међугодишње, а укупан број ноћења туриста за 13,0 одсто међугодишње. У периоду јануар-октобар 2023. укупан број долазака туриста виши је за 8,9 одсто међугодишње, а број ноћења туриста за 2,1 одсто међугодишње.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима, робни извоз је у октобру, међугодишње посматрано, био нижи за 1,9 одсто, а робни увоз нижи за 6,7 одсто. У периоду јануар-октобар 2023, у односу на исти период претходне године, робни извоз је порастао за 4,9 одсто међугодишње, а робни увоз је смањен за 6,1 одсто.

Према подацима Анкете о радној снази, стопа незапослености је у трећем тромесечју 2023. године износила 9,0 одсто, што је за 0,6 процентних поена ниже него у другом тромесечју ове године и једнако стопи незапослености из истог периода прошле године.

Истовремено, стопа запослености је износила 50,7 одсто и у односу на друго тромесечје виша је за 0,3 процентна поена, а у поређењу са истим периодом претходне године виша је за 0,5 процентних поена.

image