Економија

НБС натерала банке да отпишу дуг 206.000 корисника: Зарачунавали камате за неактивне рачуне

Ради се о рачунима које корисници дуги низ година нису употребљавали за извршавање платних трансакција, а на којима постоји њихово одређено дуговање, које је услед дугогодишње наплате накнаде за одржавање рачуна и камате на недозвољено прекорачење, односно затезне камате, значајно увећано
НБС натерала банке да отпишу дуг 206.000 корисника: Зарачунавали камате за неактивне рачуне© kmfdm1 - stock.adobe.com

Народна банка Србије је после контроле финансијских институција тражила од 19 банака да отпишу 2,94 милијарде динара, односно око 25 милиона евра нагомиланог дуга корисницима "неактивних" текућих рачуна којима су годинама зарачунавали камате.

ИЗ НБС су саопштили да су спроводећи поступке контроле банaка у области заштите корисника, утврдили одређене неправилности које се односе на поступање банака према физичким лицима корисницима такозваних "неактивних" текућих рачуна.

"Ради се о рачунима које корисници дуги низ година нису употребљавали за извршавање платних трансакција, а на којима постоји њихово одређено дуговање, које је услед дугогодишње наплате накнаде за одржавање рачуна и камате на недозвољено прекорачење, односно затезне камате, значајно увећано", објашњавају из централне банке.

Они напомињу да је код неких рачуна негативан салдо постојао већ у тренутку извршења последње трансакције од стране корисника, док је у одређеним случајевима обрачунавањем накнаде за одржавање рачуна корисник уведен у недозвољено прекорачење, након чега је започет обрачун. 

"На основу налога Народне банке Србије у тим контролним поступцима, три банке су извршиле трајан отпис потраживања у износу од 735 милиона динара (око 6,3 милиона евра).Тим отписом је обухваћено око 49.000 корисника. Након тога, НБС је упутила захтев преосталим банкама да поступе на истоветан начин, па је тако још 16 банака трајно отписало своја потраживања по основу неактивних рачуна у износу од 2,2 милијарде динара, а отписом (потпуним или делимичним) је обухваћено око 157.000 корисника", кажу у НБС.

Укупан износ потраживања које банке неће наплаћивати од корисника износи 2,94 милијарде динара, односно просечно 14.280 динара по кориснику.

"У вези са свим отписаним потраживањима банке не могу покретати поступак принудне наплате, а подаци о доцњи се бришу из евиденције Кредитног бироа, и то најкасније након истека три године од када су у складу са мишљењем Народне банке Србије били испуњени услови за отпис тих потраживања", наводе из НБС.

Они напомињу да овај пример и подаци показују да Народна банка Србије активно користи све расположиве супервизорске мере ради заштите права и интереса корисника финансијских услуга, те да те мере доносе конкретне материјалне бенефите за кориснике.

image