Магазин

Усвојен Закон о вештачкој интелигенцији

Као релативно нова појава, вештачка интелигенција (АИ) је изазвала забринутост међу људском популацијом - да ли ће преузети радна места, хоће ли загосподарити тржиштем? Такође, АИ није била регулисана законом, али се то сада мења - компаније које прекрше закон о вештачкој интелигенцији биће кажњене на основу процента глобалног годишњег промета.
Усвојен Закон о вештачкој интелигенцији© Tara Winstead/pexels

Државе чланице Европске уније одобриле су закон који има за циљ услађивање правила о вештачкој интелигенцији, такозвани Акт о вештачкој интелигенцији. Реч је о првом акту те врсте у свету, који може да постави глобалне стандарде за законодавство о вештачкој интелигенцији, наводи се у саопштењу Савета ЕУ.

Нови закон има за циљ да подстакне приватне и јавне актере на развој и прихватање сигурних и поузданих система вештачке интелигенције широм јединственог тржишта ЕУ.

Истовремено, њиме се настоји да се осигура поштовање основних права грађана ЕУ и подстакну улагања и иновације у области вештачке интелигенције у Европи.

Акт о вештачкој интелигенцији примењује се само на подручја обухваћена правом ЕУ и предвиђа изузећа у случају система који се користе искључиво за војску и одбрану, као и за истраживачке сврхе. Законом се, према ризику, категоришу различити облици вештачке интелигенције.

Како се наводи, системи вештачке интелигенције који представљају ограничен ризик подлегали би врло благим обавезама у погледу транспарентности, док би високоризични системи били одобрени под условом да испуњавају низ захтева и обавеза за приступање тржишту ЕУ.

Системи вештачке интелигенције, као што су, на пример, когнитивна манипулација понашањем и друштвено вредновање биће забрањени у ЕУ због неприхватљивог ризика.

Актом се забрањује и употреба вештачке интелигенције за предиктивне полицијске обраде, које се темеље на профилисању и системима који користе биометријске податке за категоризацију људи према специфичним категоријама као што су раса, вера или сексуална оријентација.

Закон се бави и употребом модела вештачке интелигенције опште намене. Како се наводи, модели вештачке интелигенције опште намене који не представљају системске ризике бицће подложни неким ограниченим захтевима, на пример у погледу транспарентности, док ће они који представљају системске ризике морати да се придржавају строжих правила.

Компаније које прекрше закон о вештачкој интелигенцији биће кажњене на основу процента глобалног годишњег промета компаније у претходној финансијској години или преко унапред одређеног износа, у зависности од тога који је већи.

Пропорционалним административним казнама подлежу мала и средња предузећа, као и стартап предузећа. Уредбом се предвиђа и већа транспарентност у вези с развојем и коришћењем високоризичних система вештачке интелигенције, који ће морати да буду регистровани у бази података ЕУ, а корисници система за препознавање емоција мораће да обавесте људе када су изложени таквом систему.

Закон о вештачкој интелигенцији, након што га потпишу председници Европског парламента и Савета, ступиће на снагу 20 дана након објављивања у Службеном листу ЕУ.

image