Србија и Балкан

Матуранти, срећно! Сва правила и препоруке за полагање завршног испита за будуће средњошколце

На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, паметних сатова, калкулатора, скрипти, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит
Матуранти, срећно! Сва правила и препоруке за полагање завршног испита за будуће средњошколцеGetty © Anthony Devlin

Ученици завршних разреда основних школа сутра ће започети тродневно полагање завршног испита из матерњег, односно српског језика (21. јуна), математике (22. јуна), а уместо некадашњег комбинованог теста, полагаће тест по избору из неког од пет понуђених предмета (23. јуна). У питању су биологија, географија, историја, физика и хемија.

Ученик може да оствари највише 14 бодова на тесту из српског језика и књижевности, односно матерњег језика и књижевности, 14 бодова на тесту из математике и 12 бодова на трећем тесту.

Ученик по основу општег успеха може да оствари највише 60 бодова. Највећи број бодова који ученик може имати на основу општег успеха и успеха на завршном испиту је 100 бодова.

Прелиминарни резултати мале матуре биће познати до осам сати ујутру 25. јуна у матичним основним школама и на порталу Моја средња школа.

Министарство просвете дало је детаљна упутства за ђаке, а најбитније је да се придржавају следећих смерница: 

Испити почињу у 9 сати ујутру и трају до 11 сати, а ђаци имају 120 минута, односно два сата да реше задатке.

Препорука је да ученици у просторије школе дођу најкасније до 8 сати сва три дана одржавања испита. Код себе је обавезно да имају  ђачку књижицу и идентификациону налепницу – Образац 41. У неким школама је пракса да разредне старешине прикупе ђачке књижице и образац са идентификационим налепницама пре испита и да их на сам дан тестирања поделе ђацима.

За ученике који на испит дођу са 30 минута закашњења, уз одобрење директора школе могу да приступе тестирању, с тим што се време за израду теста не продужава.

Пре уласка у просторију/учионицу у којој полажу завршни испит, на посебно одређеном месту ђаци одлажу своје торбе, у обавези су да искључе мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим дозвољеног прибора за рад (у зависности од теста који се полаже) и воде/освежавајућег напитка;

Школа обезбеђује по две плаве хемијске оловке за сваког ученика.

На тест из српског, односно матерњег језика и на тест из изабраног предмета ученици треба да понесу и графитну оловку и гумицу.
На тест из математике треба понети графитну оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар.

Ученици се распоређују у простор за полагање, односно у учионице према утврђеном једнинственом списку ученика (редни број са списка одговара броју места за полагање – означеном на клупи). Уз редни број ученика наведен је и назив изабраног предмета за који се ученик определио и који полаже трећег дана.

Најкасније до 8.45 часова дежурни наставници треба да поделе тестове ученицима. Они добијају комплетан тест који се састоји од Идентификационог обрасца – омотнице теста и дела теста са задацима; Одвајање омотнице од теста врши се на крају полагања.

Пре почетка времена за рад ученик уноси идентификационе податке на Идентификациони образац – омотницу теста (Примерак за школу и Примерак за ученика); дежурни наставник проверава унете податке на Идентификационом обрасцу – омотници теста, као и слагање страна теста са Идентификационим обрасцем (идентификациони кључ, ознака у горњем десном углу на свакој страни). Након провере потписује Идентификациони образац – Примерак за ученика;

У случају да ученик направи грешку приликом уношења идентификационих података, не мора се вршити замена теста. Дозвољено је грешку исправити тако што ће се прецртати нетачан податак. Ове исправке се неће третирати као обележавање тестова. Тест треба обавезно заменити уколико је физички оштећен (исцепан или згужван) и ако се процени да такав тест неће моћи да прође кроз скенер.

На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, паметних сатова, калкулатора, скрипти, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.

Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно, јер се одговори написани обичном оловком, као ни преправљани одговори, без обзира да ли су написани хемијском или хемијском оловком друге боје, осим плаве, неће признавати при бодовању. Употреба такозване пиши-бриши хемијске није дозвољена (мастило ове оловке је нестабилно при загревању, што приликом скенирања тестова за прегледање може да доведе до нестајања записа).

На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ђака. Сви који не буду поштовали прописану процедуру и упутства дежурних наставника ризикују да буду удаљени са теста. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту, а моћи ће да га полаже тек у августовском року.

Напуштање просторије у којој се полаже тест није дозвољено пре 9.45 часова, као ни последњих 15 минута.

Кад ученик заврши израду теста, треба да позове дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста напусти простор тако да не ремети рад других ђака.

Уколико током трајања испита ђак затражи да оде до тоалета, то ће моћи да уради уз пратњу дежурног наставника који дежура испред просторије у којој се полаже матура.

Матуранти, срећно!

image