Економија

Дилеме око 10.000 динара: Шта је са ванредним и ученицима који се школују у иностранству?

Средњошколци који имају држављанство Србије, али средњу школу похађају у иностранству немају право на накнаду, јер је један од услова за остваривање права да похађају школу која је у образовном систему Србије
Дилеме око 10.000 динара: Шта је са ванредним и ученицима који се школују  у иностранству?© FOTO TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ

Право на једнократну новчану помоћ државе у износу од по 10.000 динара имају и ванредни ученици средњих школа, ђаци верских и војних школа, али не и они који имају држављанство Србије, а школу похађају у иностранству, као ни они који су уписани у школу ради преквалификације или доквалификације, кажу у Министарству финансија.

Када је реч о праву на помоћ за ванредне ученике у Министарству финансија су прецизирали да је закључак који се односи на исплату једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа донет на основу Закона о финансијској подршци породици са децом.

"Чланом 2. наведеног закона је прописано да се чланом породице сматра дете које живи са родитељима у заједничком домаћинству, као и дете које не живи у породици, а налази се на школовању, до краја рока прописаног за то школовање, а најкасније до навршене 26. године живота, ово право могу да остваре редовни и ванредни ученици средњих школа до навршене 26. године живота", навели су из министарства.

Што се тиче ђака у верским, војним и интернационалним средњим школама навели су да право на новчану државну помоћ имају ученици са држављанством Србије свих средњих школа које на територији Србије обављају делатност средњег образовања и васпитања, те сходно томе и ђаци наведених врста школа.

Међутим, то што неко дете евентуално похађа две средње школе, рецимо редовну и музичку школу, не значи да може да добије две накнаде.

Право на накнаду немају ни средњошколци који имају држављанство Србије, али средњу школу похађају у иностранству, јер је један од услова за остваривање права да похађају школу која је у образовном систему Србије.

На помоћ не могу да рачунају ни они који сходно законском праву након завршене средње школе упишу средњу школу ради преквалификације, доквалификације, специјалистичког или мајсторског образовања. Како објашњавају у Министарству финансија, право на помоћ ова категорија ученика нема, јер образовање остварују по стеченом средњем образовању.

image