Економија

Благи раст броја грађевинских дозвола у фебруару: Шта се највише гради у Србији?

Од укупног броја дозвола издатих у фебруару 80,5 одсто дозвола односи се на зграде, а 19,5 одсто на остале грађевине
Благи раст броја грађевинских дозвола у фебруару:  Шта се највише гради у Србији?© TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

У Србији је у фебруару издато 1.797 грађевинских дозвола, што представља повећање од 0,6 одсто у односу на исти период претходне године, објавио је данас Републички завод за статистику (РЗС). Од укупног броја дозвола издатих у фебруару 80,5 одсто дозвола односи се на зграде, а 19,5 одсто на остале грађевине.

Ако се посматрају само зграде, 77,2 одсто дозвола издато је за стамбене, а 22,8 одсто за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (65,8 одсто). Према дозволама издатим у фебруару 2024. у Републици Србији, пријављена је изградња 3.370 станова, с просечном површином од 66,9 метара квадратних.

Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама шест одсто станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином од 156,9 метара квадратних, а 92,8 одсто станова биће грађено у зградама с три и више станова и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 59,9 метара квадратних.

Предвиђена вредност радова новоградње у фебруару 2024. износи 77,1 одсто од укупно предвиђене вредности радова. 

Посматрано према областима, највећа грађевинска активност очекује се у области Београда 37,6 одсто од предвиђене вредности новоградње, затим следе Јужнобачка област (10,6 одсто), Златиборска област (6,2 одсто), Јужнобанатска област (4,6 одсто), Шумадијска област (4,2 одсто) и Средњобанатска област (4,0 одсто), док се учешћа осталих области крећу од 0,2 до 3,8 одсто.

image