Економија

Од данас ограничена цена брашна: Могуће купити највише 5 килограма

Нове цене важе до 31. децембра
Од данас ограничена цена брашна: Могуће купити највише 5 килограмаGetty © Burak Kara

Влада Србије донела је уредбу којом су од данас све трговине обавезне да у понуди имају бар једну врсту брашна тип 500 по цени од 49,99 динара и бар једну врсту брашна тип 400 глатко, по цени до највише 54,99 динара.

Трговци неће смети у појединачној куповини купцу да продају више од пет килограма једне и пет килограма друге врсте брашна.

Ове цене важе до 31. децембра.

Влада Србије јуче је донела одлуку о ограничењу висине цена основних животних намирница донетом "у циљу спречавања и отклањања штетних последица поремећаја на тржишту у погледу снабдевања", ограничене су произвођачке цене брашна и цене у трговини на велико и мало.

"Трговци на мало који продају прехрамбене производе обавезни су да у структури дневне понуде свих врста брашна тип Т-400 глатко имају најмање једну робну марку брашна тип Т-400 глатко, у паковањима до једног килограма, укључујући један килограм, чија максимална малопродајна цена не сме прелазити 54,99 динара по килограму. Максимална произвођачка цена брашна из става 1. овог члана, не сме прелазити 45 динара по килограму", наводи се у Уредби.

Када је реч о брашну тип 500, његова цена је нижа.

"Трговци на мало који продају прехрамбене производе обавезни су да у структури дневне понуде свих врста брашна тип Т-500, имају најмање једну робну марку брашна тип Т-500 у паковањима до једног килограма, укључујући један килограм, чија максимална малопродајна цена не сме прелазити 49,99 динара по килограму. Максимална произвођачка цена брашна из става 1. овог члана, не сме прелазити 40,90 динара по килограму", прописује Уредба.

Прописано је, такође, да по овим ценама произвођачи морају трговцима на мало да испоручују најмање 50 одсто испоручених количина на месечном нивоу у односу на исти период претходне године.

"Максимална количина брашна коју трговац на мало може да прода потрошачу у појединачној куповини је пет килограма брашна тип Т-400 глатко и пет килограма брашна тип Т-500", прописала је Влада Србије.

Казнене одредбе предвиђају казну за правна лица од 100.000 до 2.000.000 динара за прекршај – ако поступају супротно прописаним одредбама.

Трговци и произвођачи који не поштују ове мере, ризикују и забрану обављања одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Казна за директоре иде од 5.000 до 150.000 динара уз могућност изрицања заштитне мере забране обављања одређених послова у трајању од шест месеци до једне године.

Казна за предузетнике креће се од 10.000 до 500.000 динара "и може се изрећи заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године".