Србија и Балкан

Србија мења Кривични законик: Уводе се нова дела, а казне дебело пооштравају

Саобраћај, просвета, држање оружја, животна средина, само су неке од области које ће претрпети измене
Србија мења Кривични законик: Уводе се нова дела, а казне дебело пооштравају© Dimitrije Ni_Ata

Mинистарка правде Маја Поповић најавила је измену Кривичног законика.

Измене се пре свега односе на пооштрене казне затвора за тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, коју су према речима ресорне министарке иницирали родитељи деце настрадале на пешачким прелазима и у саобраћају.

"Очекујем да пооштравање казни утиче на савест и одговорност возача, како би се сачували животи пешака, посебно најмлађих", рекла је она за "Вечерње новости".

Поповићева је додала да ће у Кривичном законику бити прописана и два нова кривична дела.

То су несавесно држање ватреног оружја и обучавање малолетног лица за његово коришћење.

Биће знатно пооштрене и казне за недозвољену производњу, држање, ношење и промет оружја и експлозивних средстава.

"Предвиђено је да ако учинилац неовлашћено израђује, преправља, продаје, набавља, размењује или држи ватрено оружје конвертибилно или онеспособљено, његове делове, муницију, експлозивне материје или минско-експлозивна средства, биће кажњен, поред новчане казне, и затвором од једне до осам година, уместо сада прописане казне од шест месеци до пет година", наводе "Новости".

Ако су у питању ватрено оружје, муниција, експлозивне материје, минско-експлозивна средства или средства на бази експлозивних материја или гасно оружје чија израда, продаја, набавка, размена или држање није дозвољено грађанима, учинилац ће се казнити затвором од две до 12 година, уместо досадашњих једне до осам година и новчаном казном.

Ако је предмет овог дела већа количина оружја, муниције или средстава или су у питању оружје и средства велике разорне моћи или се дело врши противно правилима међународног права, учинилац ће се казнити затвором од пет до 15 година, уместо две до 12, а ко неовлашћено носи а има одобрење надлежног органа, казниће се затвором од једне до осам година.

Уводе се и посебне санкције за напад на запослене у систему образовања у циљу појачане заштите просветних радника.

Изменама ће се ускладити и одредбе КЗ са законодавством Европске уније, које се тичу кривичних дела против животне средине. 

"Новости" наводе и да ће бити пооштрене казне за насиље у породици и групу кривичних дела против полне слободе.

"Казне за насиље у породици ће се кретати од пет година, за основни облик дела, до 10, ако је коришћено оружје, опасно оруђе или друго средство којим је могуће изазвати код жртве тешке повреде или нарушавање здравља. Ако наступи тешка повреда или се наруши здравље или је злостављано малолетно лице, казна је до 12 година", наводе "Новости".

Новина је и да се оном ко прекрши мере заштите од насиља у породици које му је одредио суд, изриче казна затвора од шест месеци до пет година, уместо досадашњих три месеца до три године.

Када је реч о групи кривичних дела против полне слободе, предложено је да се може изрећи доживотни затвор за све облике кривичних дела силовање, обљуба над немоћним особама и дететом.

"Ако је у питању обљуба злоупотребом положаја, планиране затворске казне су од шест месеци до пет година, уместо три месеца до три године. Уколико је као последица дела наступила трудноћа, казне су удвостручене, па су уместо пола године до пет година предложене казне од једне до 10 година", истиче се.

Предложеним изменама КЗ предвиђен је и већи степен кривичноправне заштите новинара.

Министарка Маја Поповић рекла је да ће се пружити појачана кривичноправна заштита онима који обављају послове од јавног значаја у области информисања, а имајући у виду испољене појавне облике напада и угрожавања ових особа.

"Прецизираће се и проширити криминална зона и код већ постојећих инкриминација кривичних дела принуде, угрожавања сигурности и спречавања штампања и растурања штампаних ствари и емитовања програма", навела је министарка правде.

image