Магазин

Личне особине у радној биографији: како не направити грешку

Када би вас неко питао какав сте радник, шта бисте му одговорили? Одговоран? Тачан? Креативан? Лојалан? Експерти из области људских ресурса који су године рада провели у регрутацији, сусрећући се са стотинама радних биографија, наводе да квалитете попут ових не треба наводити и направили кратко "упутство" за попуњавање одељка "Личне особине".
Личне особине у радној биографији: како не направити грешку© freepik/ ijeab

Личне особине можемо описати као карактерне црте које долазе до изражаја када је радна дисциплина у питању. Одељак радне биографије који се тиче личних особина веома је користан за већину послодаваца, будући да се на основу њих може закључити да ли је кандидат баш оно што компанија тражи. Зато при креирању радне биографије или ажурирању постојеће посебно обратите пажњу на то које ћете особине навести, али и на који начин ћете их приказати како послодавац не би стекао погрешан утисак.

Које личне квалитете наводити у си-ви (CV)?

Да бисте определили које своје личне квалитете треба да наведете у радној биографији, најбоље би било присетити се на који начин су вас ваше колеге, запослени или менаџер окарактерисали. Можете и анализирати неке најзахтевније задатке са којима сте се сусретали током рада и видети који квалитети су вам помогли да да их решите. Специјалисти за регрутацију и селекцију кандидата издвојили су топ 10 личних квалитета које можете навести у вашој радној биографији:

  • Способност брзог и ефикасног решавања проблема
  • Етичност и приврженост послодавцу
  • Обављање радних задатака у скалду са процедурама и добром пословном праксом
  • Флексибилност у раду, могућност прилагођавања различитим моделима рада
  • Искреност и транспарентност у комуникацији
  • Систематичност и организованост
  • Способност рада у тиму и прилагодљивост великим колективима
  • Креативност у проналажењу решења
  • Тачност, прецизност у раду, "око за детаље" 

Стремљење ка константном усавршавању

Изађите из оквира

Како експерти из ове области наводе, послодавци ће далеко више ценити уколико уместо "популарних", у радну биографију ставите квалитете који су применљиви за дату позицију, и који су наведени у самом огласу за посао, стога, при креирању си-ви-ја истражите позицију и послодавца и откријте које су то вредности које се у датом радном окружењу цене.

Примера ради, послодавац је у потрази за неким ко ће бити одговоран - дакле, ваш си-ви требало би да садржи личне особине попут "способност поштовања задатих рокова", "фокусираност на завршавање започетих задатака" или "могућност јасног дефинисања приоритета и хитности задатака".

Личну особину "креативност" такође можете креативније описати, попут "способност налажења нестандардних решења" или "усмереност на проналажење оригиналних решења за стандардне радне задатке". Свакако звучи боље.

Личне особине које послодавци сматрају негативним

У неким огласима за посао сигурно сте приметили да послодавци траже да се поред квалитета, наведу и мане које кандидат има. Межутим, шта је  то послодавци сматрају манама? У већини случајева манама се сматрају емотивност, перфекционизам (јер је често узрок прокрастинације), скромност, инат, али и превелика амбициозност. Ипак, потрудите се да, колико год то звучало необично, не напишете да немате мане - на основу тога послодавац може закључити да имате превисоко мишљење о себи и да ћете у сарадњи стављати его на прво место - боље је навести неку особину као ману, али је кроз практичан пример претворити у квалитет.

Различит приступ за различите професије

Свака професија разликује се не само по техничким вештинама, већ и по неким људским особинама које запослени у тој бранши поседују, а свака засебна позиција изискује одређене "меке вештине" (soft skills) које ће итекако бити важне у раду. За запослене на руководећим позицијама, комуникативност, одговорност и способност управљања тимом, кључне су вештине које мора поседовати, док један специјалиста из области маркетинга мора бити креативан, имати тимски дух и бити расположен да сагледа и друге приступе или идеје.