Радна биографија: Како показати послодавцу да сте баш ви идеалан кандидат за посао

Флексибилни облици рада којима велики број компанија данас тежи, отворили cy нове прилике за запошљавање кандидата, па конкуренција више није само на територији наше земље, већ и у читавом свету. Зато је важно да наша радна биографија буде пажљиво осмишљена, наводећи техничке и "меке" вештине (soft skills), тако да послодавцу буде занимљива и истакне нас у мору других.
Радна биографија: Како показати послодавцу да сте баш ви идеалан кандидат за посао© freepik/Drazen Zigic

Тржиште рада данас је веома конкурентно, чак иако сте изврсни стручњак у својој области и имате факултетску диплому и завидни портфолио пројеката иза себе. Управо зато је важно да се при састављању радне биографије, пре свега обрати пажња на то да она буде подељена у целине које ће јасно и прецизно истаћи све ваше квалитете и послодавцу показати да сте баш ви идеалан кандидат за њега.

Како смо претходни пут писали о томе које личне особине би требало наводити у радној биографији, а које не, данас ћемо се посветити одељку који говори о вашим вештинама, како оним уско професионалним (техничким), тако и оним које нису везане за знања и експертизу, већ се сматрају "меким" вештинама (soft skills).

Вештине су део радне биографије у коме кандидат приказује своја знања, вештине, познавање рада у специфичним програмима, и који ће поред претходног радног искуства најбоље рећи послодавцу да ли сте баш ви кандидат који би му највише одговарао.

Техничке вештине

Техничке вештине (hard skills) су знања, вештине и способности које се на самом разговору за посао могу проценити и које су мерљиве - заправо, то је темељ на коме се ваш професионализам гради. Под техничким вештинама подразумевају се познавање различитих софтвера и програма, знање програмских језика, знање страних језика, као и практична знања, попут припремних радова на објекту за извођење водоводних инсталација, на пример.

Ево неколико примера шта бисте могли навести у одељку техничких вештина:

Инжењер – пројектовање објекта/машине, извођење објекта, техничко одржавање машине или механизма, процена цене коштања замене/сервисирања дела машине или механизма, рад у програмима за пројектни менаџмент, креирање 2D и 3D цртежа у Аутокеду.

Рачуновођа – познавање домаће и међународне финансијско – књиговодствене регулативе, пореских прописа и прописа о вођењу пословних књига, рад у рачуноводственим софтверима, поседовање лиценце за овлашћеног рачуновођу.

Маркетинг менаџер – познавање софтвера попут Фигме и Канве, таргетирање циљне аудиторије и пуштање таргетиране рекламе, познавање Гyгл аналитике, рад у неком од програма за пројектно планирање.

ИТ- специјалиста - знање програмских језика JavaScript, Solidity и ASP.NET, TOEFL сертификат, познавање Блoкчеjна.

Пројектни менаџер - ПМП/ПМИ сертификат из области пројектног менаџмента, рад у Маjкрософт проџекту и Џири, знање енглеског и руског језика на нивоу C1.

Под "меким" (soft skills) вештинама могу се навести сви лични квалитети кандидата који се тичу социјалних и комуникативних вештина и карактерне особине које могу користити појединцу или тиму за постизање циљева послодавца. Према истраживањима спроведеним од стране једне од најпопуларнијих платформи за пословне конекције и запошљавање, ЛинкедИН, чак 57 процената послодаваца више ће ценити "меке" од техничких вештина код кандидата. Оне се могу разликовати од професије до професије, па тако на пример тежња ка непрестаном учењу може бити "мека" вештина и у Си-Ви-ју (CV) једног доктора медицине и у радној биографији копирајтера на пример.

Поред тежње ка непрестаном учењу, у меке вештине могу спадати и:

Емоционална интелигенција - способност разумевања сопствених и осећања других људи.

Лидерство - способност делегирања задатака и вођења тима запослених, разумевање мисије и визије компаније и креирање мапе активности у складу са постављеним циљевима.

Критичко размишљање - способност објективног оцењивања и анализирања ситуације или добијених информација.

Проблем менаџмент - способност рада у критичним ситуацијама и под стресом и могућност проналажења нестандардних начина за решавање насталог проблема.