Србија и Балкан

Министарство просвете послало допис школама: Крај године 6. јуна, поправљање оцена до 20. јуна

Основне и средње школе у Србији добиле су препоруке и смернице Министарства просвете после наглог прекида школске године
Министарство просвете послало допис школама: Крај године 6. јуна, поправљање оцена до 20. јуна© Milan Maricic/ATAImages

Министарство просвете послало је допис директорима школа поводом одлуке о завршетку школске године и дало смернице за даље поступање и оцењивање.

У допису се истиче да се друго полугодиште школске 2022/2023. године за ученике основних и средњих школа завршава у уторак 6. јуна 2023. године, док се све остале активности предвиђене календарима образовно-васпитног рада за основне и средње школе остварују по утврђеном распореду.

Министарство је наложило да се оцене морају закључити најкасније до 6. јуна 2023. године.

"Потребно је да школа утврди предлог закључних оцена на крају школске године, најкасније до 6.јуна 2023. године, о чему ће благовремено обавестити ученике и њихове родитеље, односно друге законске заступнике. Приликом упознавања ученика и родитеља са предлогом закључне оцене, наставник даје и образложење оцена, као и сугестије за ученика о томе на који начин могу да, уколико желе, поправе оцену. Посебно је потребно да се води рачуна, приликом утврђивања предлога закључних оцена, о одредбама које се односе на могућност предлагања закључне оцене у случајевима када је ученик оцењен мање пута од прописаног", пише у допису.

Наглашава се да приликом припреме закључне оцене "наставник треба да има у виду и самосталност и ангажовање ученика и у оквиру других облика образновно-васпитног рада чија реализација доприноси остваривању исхода обавезних предмета изборних програма и активности".

Од школа се очекује да сваком ученику који није задовољан предлогом закључне оцене, обезбеди услове да ту оцену поправи уколико покаже резултат који је основа за поправљање оцена.

У периоду од 7. јуна, односно након завршетка другог полугодишта у делу који се односи на редовну наставу и најкасније до 20. јуна, у школама се остварују облици образовно-васпитног рада (допунска, додатна и припремна настава и настава у природи), као и остали облици образовно-васпитног рада у складу са годишњим планом рада школе, а све у најбољем интересу ученика, наводе из Министарства.

Продужени боравак и целодневна настава до 20 јуна

Продужени боравак, као посебан облик образовно-васпитног рада, у школама где постоји организује се и даље, односно до 20. јуна 2023. године.

Препорука је да школа изврши анкетирање родитеља и на основу резултата анкетирања организује рад продуженог боравка и целодневене наставе која ће такође бити организована до 20. јуна кроз организацију различитих облика слободних активности.

Поправни испити, мала матура, практична настава

Све активности које се односе на организацију и реализацију завршног испита за ученике осмог разреда основне школе, завршног испита на крају средњег образовања у трогодишњем трајању и матурског испита за ученике средње школе спроводе се у складу са годишњим планом.

Такође, све активности које се односе на разредне и поправне испите, годишње испите у основним и средњим музичким школама, као и све друге испите који се полажу у школама, спроводе се у складу са годишњим планом. У стручним школама се пракса, практична настава и учење кроз рад спроводе у складу са годишњим планом.

Школска година у основним и средњим школама у Србији прекинута је, изненада, после трагедије у београдској школи "Владислав Рибникар" и захтева родитеља.

image