Магазин

Постоји девет типова интелигенције - проверите ком типу ви припадате

Визуелни, музички, лингвистички...Како познавање одређених типова интелигенције може помоћи у личном напретку и развоју? Харвардски психолог Хауард Гарднер је осамдесетих година изнео своју "Теорију о вишеструкој интелигенцији", верујући да сваки човек може бити способан да примењује више различитих начина размишљања и посматрања света око себе. Издвојио је девет типова по коме се свако може оријентисати и данас.
Постоји девет типова интелигенције - проверите ком типу ви припадате© Pexels/crazy motions

Интелигенција се најчешће асоцира са мерењем логичког размишљања и разумевањем комплексних проблема. Ипак, доктор Гарднер је у својој књизи представио другачију перспективу, објашњавајући да разноврсне способности човека могу имати другачије изворе, као и да не може постојати само један тип интелигенције.

На пример, ако појединцу теже иду математички задаци, али одлично разуме ноте и звукове, то не значи да он "није довољно паметан", већ да само поседује другачију врсту интелигенције.

Зашто је важно да знамо кој тип интелигиције поседујемо

Како би човек максимално користио своје вештине, проналажење сопственог типа може бити изузетно корисно за развијање нових способности, откривање већ постојећих талената и побољшање целокупног квалитета живота. Могуће је да постоји и више од једног типа развијене интелигенције код појединца, што само отвара још више могућности за истраживање сопственог бића.

Такође, околина у којој се налази, његове особине или култура у којој је одрастао могу имати велики утицај на развој следећих типова интелигенције:  

Визуелно-спацијална

Визуелна интелигенција се везује са онима који имају фотографско памћење. Представља способност брзог разумевања информација које су визуелно приказане или коришћење визуелних алата за креирање пројеката (дизајнери, архитекте, уметници...). Поред визуелног, спацијална интелигенција представља изражену свест о тродимензијалном простору и оријентацији.

Лингвистичка

Појединци који лако могу разумети писане или вербално представљене информације. Изузетно вешта употреба говорног и писаног језика, без обзира на ситуацију. Представља изражен таленат за учење и коришћење страних језика.

Интраперсонална

Људи који имају свест о себи, својим поступцима, осећањима и често врше самоанализе имају изражену интерперсоналну интелигенцију. Примењује се у решавању личних проблема и као алат за унапређивање сопственог живота и односа са другима. Повезује се са психолозима, филозофима, писцима...

Егзистенцијална

Такође названа спиритуалном или моралном, егзистенцијална интелигенција представља дубља размишљања о људском животу и постојању. 'Зашто смо овде, која је поента живота, да ли постоји нешто изван наше свести...' и слична питања су скоро део свакодневнице за особе којима је наведени тип интелигенције израженији од других. 

Телесно-кинестетичка

Плесачи, спортисти, глумци, хирурзи и сви људи који имају добру и чврсту везу између ума и тела имају развијену телесно-кинестетичку интелигенцију. Памћење кореографија и одређених покрета не представља велики изазов и наведени појединци су често веома "свесни" сопственог тела.

Натуралистичка

Може се рећи да особе које "имају среће" када је у питању одржавање биљака и животиња имају развијену натуралистичку интелигенцију. Често су заинтересовани за одржавање и истраживање животне средине, осетљиви су на њене промене, воле природу и анализирају биљке, инсекте, животиње... Најчешћа занимања која спадају под овај тип интелигенције су пољопривредници, биолози, еколози, фармери...

Музичка

Најчешћи тип интелигенције код људи који "имају слуха" – композитори, певачи, свирачи, наставници музичког... Могу препознати одређене тонове, звукове или ритам, чак и без претходног образовања. Свесни су звукова које други људи некада не могу разазнати, а неговањем и равијањем ове врсте ителигенције се слух и музички таленат може значајно побољшати.

Социјална/интерперсонална

Људи који с лакоћом проналазе пријатеље, умеју добро да анализирају интеракције и атмосферу у просторији и у већини случајева знају како правилно да поступају у друштвеним ситуацијама имају добро развијену интерперсоналну интелигенцију. Најчешћа занимања којима се баве људи који имају развијен наведени тип интелигенције су психолози, политичари, друштвени радници или се често налазе на високим позицијама у пословном свету.

Логичка

Људи са добро развијеним логичким размишљањем имају способност решавања комплексних рачуница, проблема, научних питања... Математичари, инжењери, програми, рачуновође, лекари и сл. су неке од најпопуларнијих занимања код особа са развијеном логичко-математичком интелигенцијом.

image